Хуари же Вари маданиятынын келип чыгышы, өзгөчөлүктөрү жана башкалар

Бул цивилизация көптөгөн ири курулуштарды курган. Ар кайсы жерлерде мамлекеттик борборлорду түзгөн. Ал ошондой эле көбөйтүү үчүн террасалар системасын иштеп чыккан ...

рекламалоо