ಭಾರತೀಯ ಪಾಕಪದ್ಧತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು

ಈಗಾಗಲೇ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದರ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಲು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ…

ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘಟನೆಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಫೆಡರಲ್ ಸಂಸದೀಯ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಗಣರಾಜ್ಯ…

ಪ್ರಚಾರ

ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಪದ್ಧತಿಗಳು

ಭಾರತವು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿರುವ ದೇಶವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವ ಹಲವು ಅಂಶಗಳಿವೆ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ: ಅದರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬಹುತ್ವ,...

ಭಾರತದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ರಚನೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

1950 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿನಿಂದ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಹಳೆಯ ಆನುವಂಶಿಕ ಶ್ರೇಣೀಕರಣದ ಕ್ರಮಾನುಗತಗಳು ಹೇರಿದವು...