ხერხემლიანი ცხოველები: მახასიათებლები, ტიპები და სხვა

ხერხემლიანი ცხოველები, რომლებიც შედიან Vertebrata კლასის შემადგენლობაში, შეადგენენ აკორდის ცხოველების ძალიან ფართო და დივერსიფიცირებულ ქვეფილმს…