ანონიმური და შეზღუდული კომპანია, რით განსხვავდებიან ისინი?

ესპანეთის სამართლებრივი სისტემა აღიარებს კონსორციუმების ტიპებს, როგორიცაა შეზღუდული და შეზღუდული კომპანიები, რომლებიც წარმოადგენენ ამ კონგლომერატს…

კომპანიის გაკოტრება და შეჩერების პროცესი

კომპანიის გაკოტრება დაკავშირებულია შიდა მენეჯმენტთან და დარგში განსხვავებულ უნარებთან, რათა…

სარეკლამო

საკრედიტო პოლიტიკა: მნიშვნელობა, ფუნქცია, მნიშვნელობა და სხვა

საკრედიტო პოლიტიკა არის სარგებელი, რომელიც ყველა ადამიანს შეუძლია მიიღოს როგორც დახმარება გაჭირვების დროს, ეს მოითხოვს…

დებულება რა არის და როგორ მუშაობს ეს შენიშვნა?

ასოციაციას აქვს ვალდებულება შეასრულოს ან შეიძლება შეაფასოს, რომ ეს შეიძლება იყოს, იმ მომენტიდან, როდესაც ის საუბრობს...

სინდიკატური სესხი რა არის ეს დაფინანსება?

სინდიკატური სესხი არის წინასწარი მოდელი, რომელიც გაიცემა კრედიტორების ან საბანკო სუბიექტების ჯგუფის მიერ, მექანიზმი...

სამსახურიდან გათავისუფლება დაუსწრებლად და მისი მოთხოვნები

როდესაც ადამიანი დებს შრომით ხელშეკრულებას, მან უნდა შეასრულოს დამსაქმებლის მითითებები; წინააღმდეგ შემთხვევაში სამსახურიდან გათავისუფლების წინაშე აღმოჩნდებით...

მრავალჯერადი ვალუტის იპოთეკის განმარტება: როგორ უნდა მოითხოვოთ ეს?

მრავალვალუტიანი იპოთეკის განმარტების ამოცნობისთვის აუცილებელია მისი იდენტიფიცირება, როგორც სხვა ვალუტით გაცემული სესხი, გარდა…

რა არის შემოსავლის ანგარიშები? და მისი მნიშვნელობა

მნიშვნელობა, რომელიც ასახავს შედეგებს კომპანიის მენეჯმენტსა და კონტროლში, სადაც…

კონვერტირებადი პირობითი ობლიგაციები (CoCoS): რა არის ისინი?

კონვერტირებადი პირობითი ობლიგაციები გახდა ფინანსური ინსტრუმენტი საბანკო დაწესებულებებისთვის განმეორებადი საჭიროების ფონზე…

როგორ დავწეროთ ჩეკი სწორად? Ნაბიჯ - ნაბიჯ!

როგორ დაამტკიცოთ ჩეკი არის თემა, რომელსაც ბევრი არ მისცემს იმ მნიშვნელობას, რასაც იმსახურებს, თუმცა, ეს არის…

ფორმა 22: რა არის ეს და როგორ შეავსოთ ის?

ფორმა 22, არის ფორმატი, რომელიც არსებობს ჩილეში, რათა მისი გადასახადის გადამხდელები, ბუნებრივი თუ ლეგალური, წარმოადგენენ…