რა არის სოკოების ტიპები მცენარეებზე?

მცენარეთა სამყარო საკმაოდ ვრცელია და ხაზგასმულია კაცობრიობის მიერ, სადაც სხვადასხვა კვლევები ჩატარდა, რათა იცოდეს…

სარეკლამო

სოკოების მახასიათებლები, ტიპები და გამრავლება

სოკოებს ახასიათებთ არ წარმოშობილი ერთი და იგივე წინაპრისგან, ამის გამო სპეციალისტები მიიჩნევენ, რომ ისინი პროდუქტია…