ვიკინგ რუნების წარმოშობა და მათი მნიშვნელობა

ეს არის მსოფლიოში ერთ-ერთი უძველესი ანბანი, რომელსაც ძირითადად გამოიყენებდნენ სკანდინავიური ხალხების გამოხატვის საშუალებად, ასევე…