პრეკოლუმბიური კულტურებისა და მახასიათებლების წარმოშობა

პირველი ადამიანური ტალღებიდან, რომლებიც ჩამოვიდა ესპანელების ამერიკის კონტინენტზე მოსვლამდე, ჩამოყალიბდა ჯგუფები…