ინდური სამზარეულოს მახასიათებლები

უკვე მსოფლიოში ერთ-ერთი უძველესი კულტურის არსებობა გვაძლევს შესაძლებლობას დავინტერესდეთ მისი საკვებით…

ინდოეთის პოლიტიკური ორგანიზაციის მახასიათებლები

აქ ჩვენ გავეცნობით ინდოეთის პოლიტიკურ ორგანიზაციას, ფედერალურ საპარლამენტო დემოკრატიულ რესპუბლიკას მკაფიო გამოყოფით…

სარეკლამო

ინდუსური კულტურისა და მისი ადათ-წესების მახასიათებლები

ინდოეთი კულტურით მდიდარი ქვეყანაა და მას ახასიათებს მრავალი ელემენტი, როგორიცაა: მისი რელიგიური პლურალიზმი,…

ინდოეთის სოციალური ორგანიზაციისა და სტრუქტურის თავისებურებები

მიუხედავად იმისა, რომ 1950-იან წლებში კანონით გაუქმდა, ძველი მემკვიდრეობითი სტრატიფიკაციის იერარქია დააწესა...