აღმოაჩინეთ ზაპოტეკების პოლიტიკური ორგანიზაცია

ზაპოტეკების პოლიტიკურ-სოციალური განაწილება ნაჩვენები იყო პირამიდული კომპოზიციის ქვეშ, ლიდერის მეთაურობით და ბოლოს…

ზაპოტეკების ეკონომიკის მახასიათებლები

ზაპოტეკის კულტურა ერთ-ერთი უძველესი და მნიშვნელოვანი მესოამერიკაშია. ისინი ბინადრობდნენ მნიშვნელოვან რეგიონში ათასობით…

სარეკლამო

აღმოაჩინეთ ზაპოტეკების სოციალური ორგანიზაცია

ზაპოტეკები იყვნენ ყველაზე დიდი მკვიდრი ხალხი ოახაკას ფედერალურ შტატში, რომლებიც არსებობდნენ წინა ესპანური პერიოდიდან...

ვინ იყვნენ ზაპოტეკები? ისტორია, კულტურა და სხვა

კოლუმბიამდელ პერიოდში ზაპოტეკები იყვნენ მესოამერიკის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ცივილიზაცია, რომელიც ასევე ცნობილია როგორც…