გილგამეშის ლექსი: კომპოზიცია, გავლენა და სხვა

გილგამეშის ლექსი მომდინარეობს შემაჯამებელი თხრობიდან, რომელიც სტრუქტურირებულია ლექსების ქვეშ. მას აქვს ხუთი ლექსი, თითოეული…