ეუკარიოტული და პროკარიოტული უჯრედი

პროკარიოტული და ევკარიოტული უჯრედები

იცოდით, რომ დღეს ყველა უჯრედი წარმოიშვა ერთი და იგივე საერთო უჯრედიდან? უჯრედების საოცარი სამყარო,…

ადამიანის მახასიათებლები: წარმოშობა, ევოლუცია და სხვა

მოსაზრება, რომ დღევანდელი ცოცხალი ფორმები წარმოიშვა წინაგან, ერთ-ერთი ურთულესი პრობლემაა...