Apa bedane klompok lan tim?

Ing basa padintenan, kita ngomong babagan klompok lan tim kaya-kaya padha sinonim. Nanging, yen digunakake kanthi bener, iku rong konsep sing tegese ...