Աստվածաշնչի համարներում ներման օրինակներ:

Ներողամտությունը ամենակարևոր ուսմունքներից մեկն է, որը Քրիստոսը թողել է մեզ, և մենք դա կարող ենք կարդալ տարբեր տարբերակում Աստվածաշնչում ներման օրինակներ Իմացեք այս հոդվածի միջոցով Սուրբ Գրքի ներման օրինակներից յուրաքանչյուրը, մեծ հատվածներ:

Աստվածաշնչում ներման օրինակներ2

Ներման օրինակներ Աստվածաշնչում

Ներողամտությունը քրիստոնեական արարք է, որը խորհրդանշում է, որ մեր արած ամեն վատ բան դադարում է գոյություն ունենալ ինչպես մեր մտքերում, այնպես էլ մեր սրտերում: Աստծո սերը պարզ է Աստվածաշնչում ներման օրինակներ Այնքան շատ է այս սերը, որ Աստված զոհաբերեց իր միածին Որդուն մեր յուրաքանչյուր մեղքի թողության համար:

Մինչ Հիսուսը Երկիր կգա՝ մեզանից յուրաքանչյուրի հետ նոր ուխտը հաստատելու համար, հրեաները ընծաներ և գովասանքներ մատուցեցին՝ ներում խնդրելու համար: Հասկանալու համար Աստվածաշնչում ներման օրինակները, որոնց համար հրեաները աղաղակում էին, թողնում ենք ձեզ հետևյալ համարները.

Levևտական ​​4:20:

20 Եվ նա կանի այդ հորթի հետ, ինչպես արեց քավության հորթի հետ. նույնը կանի նրա հետ. ուստի քահանան քավություն կանի նրանց համար, և նրանք ներում կստանան:

130 սաղմոս `4

Բայց քո մեջ ներում կա,
Քեզ հարգելու համար:

Մեկ այլ օրինակ Ադամի և Եվայի օրինակն է, ովքեր սկզբնական մեղքը կատարելուց հետո կորցրին Տիրոջ շնորհը և իրենց բոլոր սերունդները փորձեցին շնորհ գտնել Նրանից: Թեև Աբրահամն ու Մովսեսը վախենում էին Տիրոջից, նրանք բարեխոսում էին մեղավորներից յուրաքանչյուրի համար: Իսրայէլի ժողովուրդը, որպէսզի Աստուծոյ բարկութիւնը չըլլայ իրենց դէմ։

Ծննդոց 18։24

24 Միգուցե քաղաքի ներսում հիսուն արդար կա. Դուք նաև կկործանե՞ք և չեք խնայի տեղը հիսուն արդարների սիրո համար:

Ելից 23:24

21 Պահիր քեզ նրա առաջ և լսիր նրա ձայնը. մի ըմբոստ եղիր; որովհետև նա չի ների քո ապստամբությունը, որովհետև իմ անունը նրա մեջ է։

Ելից 32:31

31 Մովսեսը վերադարձավ Տիրոջ մոտ և ասաց.

Թվեր 14: 18-19

18 Եհովան ՝ դանդաղ զայրույթով և մեծ ողորմությամբ, ներող անօրինությունն ու ըմբոստությունը, չնայած որ ոչ մի դեպքում մեղավորին անմեղ չի համարի. որը այցելում է երեխաների վրա ծնողների չարությունը մինչև երրորդը և նույնիսկ չորրորդը:

19 Ներեցեք այս ժողովրդի անօրինությունը ՝ ըստ ձեր ողորմության մեծության, և ինչպես եք ներել այս ժողովրդին Եգիպտոսից մինչև այստեղ:

ներման օրինակներ-3.

Հիսուսի ուսմունքները ներման մասին

Աստվածաշնչի հրաշալիքներից մեկն այն է, թե որքան ճշգրիտ է այն մարգարեություններից յուրաքանչյուրի հետ, որոնք արվել են Հիսուսի ծնունդից հազարավոր տարիներ առաջ: Աշխարհի հիմնադրումից առաջ Աստծո ծրագիրը Փրկությունն էր իր սիրելի Որդու միջոցով: Այս ծրագիրը բացահայտվեց մարգարեներին, ովքեր ավետում էին փրկության ուղերձը: Վառ օրինակ էր Զաքարիա մարգարեն, ով հայտարարեց Տիրոջ գալուստը.

Ղուկաս 1:77

76 Եվ դու, զավակ, Բարձրյալի մարգարե կկանչես.
Որովհետև դուք կգնաք Տիրոջ ներկայության առաջ՝ պատրաստելու նրա ճանապարհները.

77 Իր ժողովրդին փրկության գիտելիք տալու համար,
Քո մեղքերի թողության համար,

Հիսուսը, երբ նա Երկրի վրա էր, ցույց տվեց մեզ, որ ներումը շնորհի մի մասն է, որը Նա տալիս է մեզ Գողգոթայի Խաչի զոհաբերության միջոցով, սակայն կան բաներ, որոնք չեն կարող ներվել, օրինակ՝ հայհոյանքը Սուրբ Հոգու դեմ:

Մարկոս ​​3: 28-29

28 Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ բոլոր մեղքերը կներվեն մարդկանց որդիներին, և հայհոյանքները, ինչ էլ որ լինեն.

29 բայց ով հայհոյում է Սուրբ Հոգուն, երբեք չի ներվում, այլ մեղավոր է հավիտենական դատաստանի համար:

Երբ Հիսուսը հարություն առավ երրորդ օրը՝ խոսելով առաքյալների հետ, նա նրանց հասկացնում է, որ անհրաժեշտ էր, որ այս բոլոր բաները կատարվեին, որպեսզի Նա կարողանա բարեխոսել մեզանից յուրաքանչյուրի համար Հոր առջև, սա ներման բազմաթիվ օրինակներից մեկն է։ Աստվածաշունչը, որը Նա տվեց մեզ Հիսուս.

Luուկաս 24-46

46 և նրանց ասաց.

47 և որ նրա անունով ապաշխարություն և մեղքերի թողություն քարոզվի բոլոր ազգերի մեջ՝ սկսած Երուսաղեմից:

Ներում Հարությունից հետո

Պատճառներից մեկը, թե ինչու Հիսուսը հարություն է առնում մեռելներից երրորդ օրը, այն է, որ այդ արարքով ստեղծվում է Նոր Ուխտը, որը վերաբերում է այն փաստին, որ Տեր Հիսուսի արյունը միշտ լվանում է մեր մեղքերը, և որ դա մենք կարող ենք ևս մեկ անգամ շնորհք ունենալ Հայր Աստծո առաջ:

Գործք 5:31-32

30 Մեր հայրերի Աստվածը հարություն տվեց Հիսուսին, որին սպանեցիք նրան ծառի վրա կախելով:

31 Աստված բարձրացրել է նրան իր աջով որպես Իշխան և Փրկիչ՝ Իսրայելին ապաշխարություն և մեղքերի թողություն տալու համար։

Գործք 10:42-43

42 Եվ նա պատվիրեց մեզ քարոզել ժողովրդին և վկայել, որ նա է, ում Աստված նշանակել է ողջերի և մեռելների դատավոր:

43 Բոլոր մարգարեները վկայում են նրա մասին, որ յուրաքանչյուր ոք, ով հավատում է նրան, մեղքերի թողություն կստանա նրա անունով:

Գործք 13:37-39

37 Բայց նա, ում Աստված դաստիարակեց, կոռուպցիա չտեսավ:

38 Ուրեմն իմացե՛ք, եղբայրնե՛ր, որ նրա միջոցով ձեզ է ավետվում մեղքերի թողություն.

39 և որ այդ ամենից Մովսեսի օրենքով դուք չեք կարող արդարացվել, նրա մեջ արդարացված է յուրաքանչյուր հավատացող:

Գործք Առաքելոց 26։18

18 որպէսզի բացես անոնց աչքերը, որպէսզի խաւարէն դէպի լոյս դառնան, իսկ Սատանայի զօրութենէն դէպի Աստուած. որպեսզի նրանք ստանան մեղքերի թողություն և ժառանգություն նրանց մեջ, ովքեր սրբացած են իմ հանդեպ հավատքի միջոցով:

Աստված մեզ կոչ է անում հավատք ունենալ, այս կերպ մենք կարող ենք այն ունենալ մեր սրտերում: Նրան մեր կյանքում ընդունելուց հետո մենք պետք է կատարենք պատվիրանները և հարգենք նրա ուսմունքները: Եթե ​​մենք հնազանդվենք այս կանոններին, մենք կտեսնենք օրհնությունների անձրեւը, որը թափվում է մեր կյանքի վրա: Որպես քրիստոնյաներ, մենք նույնպես պետք է նմանվենք Նրան:Հիսուսը այն մոդելն է, որին պետք է հետևենք, որի համար մենք պետք է ներենք մեր մերձավորին, որպեսզի մեզ ներվի նույնը:

Մատթեոս 6: 10-12

10 Քո թագավորությունը գա: Քո կամքը կատարվի, ինչպես երկնքում, այնպես էլ երկրի վրա:

11 Տվեք մեզ այսօրվա մեր օրվա հացը:

12 Եվ ներիր մեզ մեր պարտքերը, ինչպես մենք ներում ենք նաև մեր պարտապաններին:

Մատթեոս 6: 14-15

14 Քանզի եթե դուք ներեք մարդկանց իրենց հանցանքները, ձեր երկնային Հայրը նույնպես կների ձեզ:

15 բայց եթե դուք չներեք մարդկանց հանցանքները, ձեր Հայրն էլ չի ների ձեր հանցանքները:

Որպես արտացոլում մենք թողնում ենք ձեզ, որ եթե Աստված սիրում է ձեզ այնպես, որ նա տվել է իր Որդուն մեր փրկության համար, ապա Աստվածաշնչում ներողամտությունը քրիստոնեական կյանքի հիմնարար կողմն է: Հիսուսն ինքը ներեց մեզ, այնքան, որ իր կյանքը տվեց մեզ հավիտենական կյանք տալու համար: Եթե ​​մենք ճշմարիտ քրիստոնյաներ ենք, պետք է հետևենք նրա օրինակին: Մենք չենք կարող մեզ քրիստոնյա անվանել, եթե նեղանում ենք մեր հարեւաններից:

Վերջապես, մենք խորհուրդ ենք տալիս, որ դուք ամեն օր կանգնեք Աստծո Գահի առջև՝ ներողություն խնդրելու այն թերությունների համար, որոնք մենք կատարել ենք Տիրոջ կամքին հակառակ:

Նա ձեզ հրավիրեց մտնել հետևյալ հղումը, որպեսզի շարունակեք իմանալ Տեր Հիսուսի շնորհը Մատթեոսի Ավետարանը

Մենք թողնում ենք նաև այս տեսանյութը ձեր հաճույքի համար


Հոդվածի բովանդակությունը հավատարիմ է մեր սկզբունքներին խմբագրական էթիկա, Սխալի մասին հաղորդելու համար կտտացրեք այստեղ.

Եղիր առաջին մեկնաբանողը

Թողեք ձեր մեկնաբանությունը

Ձեր էլ. Փոստի հասցեն չի հրապարակվելու: Պահանջվող դաշտերը նշված են *

*

*

  1. Տվյալների համար պատասխանատու. Actualidad բլոգ
  2. Տվյալների նպատակը. Վերահսկել SPAM, մեկնաբանությունների կառավարում:
  3. Օրինականություն. Ձեր համաձայնությունը
  4. Տվյալների հաղորդագրություն. Տվյալները չեն փոխանցվի երրորդ անձանց, բացառությամբ իրավական պարտավորության:
  5. Տվյալների պահպանում. Տվյալների շտեմարան, որը հյուրընկալվում է Occentus Networks (EU) - ում
  6. Իրավունքներ. Timeանկացած պահի կարող եք սահմանափակել, վերականգնել և ջնջել ձեր տեղեկատվությունը: