Անանուն և սահմանափակ ընկերություն, ինչո՞վ են դրանք տարբեր:

Իսպանիայի իրավական համակարգը ճանաչում է կոնսորցիումների այնպիսի տեսակներ, ինչպիսիք են հանրային սահմանափակ և սահմանափակ ընկերությունները, որոնք կազմում են այս կոնգլոմերատը…

Գովազդ