Thalia Wohrmann

Yug hauv South Africa, nrog txiv German thiab niam Spanish, Kuv yog ib qho kev sib xyaw ua ke. Kuv nyiam nyeem, sau thiab seev cev. Kuv yog cinephile thiab passionate txog xwm thiab vaj. Kuv kawm Audiovisual Communication thiab kuv muaj lub npe Veterinary Technical Assistant (Kuv hlub tsiaj!). Kuv sau rau hauv blog no vim kuv muaj ntau yam kev paub thiab kev nyiam, uas kuv vam tias yuav qhia rau koj!