Ayoyin godiya ga Allah a cikin Littafi Mai-Tsarki

Dole ne mu kasance masu godiya ga Allah a kowane lokaci don kowace ni’imarmu, dole ne mu yabe shi, mu albarkace shi kuma mu gode masa a cikin Littafi Mai Tsarki da muka samu. ayoyin godiya ga Allah don karantawa. A cikin wannan damar za mu nuna muku ayoyin godiya ga Allah Madaukakin Sarki a cikin Littafi Mai Tsarki, za su taimaka muku samun nutsuwa.

ayoyin godiya-ga-Allah2

Ayoyin godiya ga Allah

Ubanmu Allah ya hore mana mu zama masu godiya. Ta yin haka rayuwarmu tana cike da albarka da nagarta ta Kristi. A matsayinmu na Kirista mun san cewa littafin littafin rayuwar mu shine Littafi Mai Tsarki inda muke karanta littafin Ayoyin godiya ga Allah. Littafi Mai Tsarki ya ba mu jerin saƙon da ke bayyana yadda ake godiya, daga cikinsu:

Alƙalawa 8:33-35

33 Amma sa'ad da Gidiyon ya rasu, Isra'ilawa suka koma karuwanci, suna bin gunkin Ba'al, suka zaɓi Ba'al-berit ya zama allahnsu.

34 Isra'ilawa kuwa ba su tuna da Ubangiji Allahnsu ba, wanda ya cece su daga dukan abokan gāban da suke kewaye da su.

35 Ba su kuma gode wa gidan Yerubba'al, wato Gidiyon ba, bisa ga dukan alherin da ya yi wa Isra'ila.

ayoyin godiya-ga-Allah3

Yabo

Daga cikin ayoyin godiya ga Allah da muka samu a cikin Littafi Mai Tsarki, za mu iya lura da wasu wurare inda suka nuna mana yadda aka yi amfani da waƙoƙi da raye-raye a matsayin nuna godiya don gane cewa Allah Maɗaukaki ya albarkace mu. Waɗannan waƙoƙi da raye-rayen yabo ne ga Mahaliccinmu. Bari mu karanta wasu daga cikinsu:

Ezra 3:11

11 Suka raira waƙa, suna yabon Ubangiji, suna yabon Ubangiji, suna cewa, “Saboda shi nagari ne, gama jinƙansa madawwami ne ga Isra'ila. Dukan jama'a kuma suka yi sowa da murna, suna yabon Ubangiji saboda an aza harsashin ginin Haikalin Ubangiji.

Zabura 100 1:3

1 Ku raira waƙa da murna ga Allah, ku mazaunan dukan duniya!

2Ku bauta wa Jehobah da farin ciki;
Ku zo gabansa da murna.

Ku gane cewa Jehobah Allah ne;
Ya halicce mu, ba mu kanmu ba;
Mu mutanensa ne, tumakin makiyayansa.

Kuma gaskiyarsa ga dukan tsararraki.

1 Labarbaru 16:31-35

31 Ku yi murna da sammai, ku yi murna da duniya.
Kuma ka ce a cikin al'ummai: Ubangiji yana mulki.
32 Bari teku ta yi ruri, da cikarta;
Ku yi murna da filin, da dukan abin da ya ƙunshi.
33 Sa'an nan itatuwan jeji za su raira waƙa a gaban Ubangiji.
Domin ya zo ya yi hukunci a duniya.
34 Ku yi kuka ga Ubangiji, gama shi nagari ne;
Domin rahamarsa madawwama ce.
35 Kuma ka ce: Cece mu, ya Allah, cetonmu;
Ka tara mu, ka cece mu daga al'ummai.
Domin mu furta sunanka mai tsarki.
Kuma muna alfahari da yabonka.
36 Yabo ya tabbata ga Ubangiji Allah na Isra'ila,
Daga dawwama har abada. M Sai dukan jama'a suka ce, Amin, suka yabi Ubangiji.

Kamar yadda za mu iya fahimta a cikin wadannan ayoyi na godiya ga Allah, daya daga cikin hanyoyin da ya kamata mu nuna godiya ga Ubangijinmu ga dukkan alherinsa da ni’imominsa da ya yi mana ita ce ta wakoki da raye-raye.

Ku bauta wa allah

Wata hanya kuma da za mu gode wa Ubangijinmu Yesu don albarkarsa ita ce ta wurin bauta masa. Wannan a cikin kalmomin fasaha kaɗan an bayyana shi da yin addu'a ga Allah. Shi ya sa yana da muhimmanci mu kasance cikin tarayya da Ubangiji a kodayaushe da niyyar bauta masa, domin ya cancanci hakan tunda shi ne jagora a rayuwarmu. Lokaci na farko da aka ambata bauta a cikin Nassosi Mai Tsarki shi ne lokacin da Ibrahim, bisa ga umarnin Allah, zai yi hadaya da ɗansa.

Farawa 22:5

Sai Ibrahim ya ce wa barorinsa: Ku dakata nan da jakin, ni da yaron za mu je can mu yi sujada, mu komo wurinku.

A cikin ayoyi masu zuwa akwai ishara da misalan yadda ake gode wa Allah. Da waɗannan ayoyin Littafi Mai Tsarki za ku iya yin farin ciki a gaban Ubangiji. Haka nan, za ku iya gode masa kamar yadda shi kadai ya cancanta.

Fitowa 34:8

Sai Musa da sauri ya runtse ƙasa ya yi sujada.

1 Samuel 1: 3

A kowace shekara sai mutumin yakan tashi daga birninsa don ya yi sujada, ya kuma miƙa hadayu ga Ubangiji Mai Runduna a Shilo, inda Hofni da Finehas, 'ya'yan Eli biyu, firistoci na Ubangiji suke.

Ubangiji Allah mai kishi ne. Ana ganin wannan siffa ta Allah a wurare da yawa a cikin Littafi Mai Tsarki inda ya aririce mu kada mu bauta wa, ɗaukaka ko ƙirƙirar al'ada don siffofi. Allah ya umarce mu, ya umarce mu da kada mu yi siffar abin da ke sama a cikin sammai ko ƙasa. Don haka kawai ka yi addu’a ga Ubangiji ta wurin sunan Yesu don ya gode masa, ya yi masa sujada, ya ɗaukaka shi kuma ya yabe shi.

2 Sarakuna 17: 16-17

16 Suka rabu da dukan umarnan Ubangiji Allahnsu.

17 Suka sa 'ya'yansu maza da mata suka ratsa ta cikin wuta. Suka yi ta bokaye da aljanu, suka aikata mugunta a gaban Ubangiji, suka sa shi ya yi fushi.

ku ɗaukaka Ubangiji

Mu Kiristoci idan muka yi magana game da ɗaukaka Ubangiji muna jaddada cewa mun san ɗaukakarsa, ɗaukakarsa, ikon mallakarsa, tsarkinsa, saboda wannan muna nuna godiyarmu ta wurin yabo da ƙayatarwa. Wannan abu ne da ya wajaba mu yi kowace rana muna yin sujada a gabansa. Mu tuna cewa Ubangiji ya gaya mana cewa zuciya mai tawali’u da ƙasƙanci ba ta ƙi.

Zabura 22:22-23

22 Zan sanar da sunanka ga 'yan'uwana.
A tsakiyar ikilisiya zan yabe ka.

23 Ku masu tsoron Ubangiji, ku yabe shi;
Ku girmama shi, dukan zuriyar Yakubu.
Ku ji tsoronsa dukanku zuriyar Isra'ila.

Zabura 86:9-12

Dukan al'umman da ka yi za su zo su yi sujada a gabanka, ya Ubangiji.
Za su ɗaukaka sunanka.

10 Gama kai mai girma ne, kana yin abubuwan al'ajabi;
Kai kaɗai ne Allah.

11 Ka koya mini, ya Ubangiji, tafarkinka; Zan yi tafiya cikin gaskiyarka;
Ka kafa zuciyata don tsoron sunanka.

12 Zan yabe ka, ya Ubangiji Allahna, da dukan zuciyata.
Zan ɗaukaka sunanka har abada.

Zabura 91:15-16

15 Zai kira ni, ni kuwa zan amsa masa;
Zan kasance tare da shi cikin wahala;
Zan ts deliverrar da shi kuma in girmama shi.

16 Zan cika masa tsawon rai,
Zan nuna masa cetona.
 

Sauran ayoyin godiya ga Allah

Akwai ayoyi da yawa na godiya ga Allah da za mu iya samu a cikin Littafi Mai Tsarki. Daga Farawa, Ubangiji ya bayyana sarai cewa zai halicci mutum domin ya bauta masa cikin Ruhu da gaskiya. To, waɗannan ayoyin Littafi Mai Tsarki an yi niyya ne don su ba ku cikakken fahimtar yadda za ku gode wa Allah don alherinsa, jinƙansa da abubuwan al'ajabi.

Zabura 26:6.-7

6 Zan wanke hannuna ba da laifi ba,
Kuma haka zan yi tafiya a kewaye da bagadenka, Ya Ubangiji,

Don furta da muryar godiya.
Kuma in faɗi dukan abubuwan al'ajabi.

34 Zabuka: 1

1 Zan yabi Jehobah a kowane lokaci;
Yabonsa za su kasance a bakina kullayaumin.

75 Zabuka: 1

1 Godiya muke, ya Allah mun gode maka,
Domin sunanka yana kusa;
Maza suna ƙidaya abubuwan al'ajabi.

Luka 17: 17-19

17 Da yake amsa wa Yesu ya ce: “Ba goma waɗanda aka tsarkake ba? Su tara kuma ina suke?

18 Ba wanda ya komo ya ɗaukaka Allah sai wannan baƙon?

19 Sai ya ce masa: Tashi, tafi; bangaskiyarku ta cece ku.

Romawa 5: 2-3

2 Ta wurinsa kuma muka sami damar shiga cikin alherin nan da muke tsayawa, ta wurin bangaskiya, muna kuma farin ciki da begen ɗaukakar Allah.

3 Kuma ba kawai wannan, amma mu ma alfahari a cikin wahala, da sanin cewa tsanani haifar da haƙuri.

Romawa 5: 10-11

10 Domin idan, da yake abokan gaba, an sulhunta mu da Allah ta wurin mutuwar Ɗansa, fiye da haka, da aka sulhunta, za mu sami ceto ta wurin rayuwarsa.

11 Ba wannan kaɗai ba, amma muna kuma farin ciki ga Allah ta wurin Ubangijinmu Yesu Almasihu, wanda ta wurinsa ne muka sami sulhu yanzu.

Kolosiyawa 3:15-17

15 Salamar Allah kuma ta yi mulki a cikin zukatanku, wadda aka kira ku cikin jiki ɗaya zuwa gare shi. kuma ku yi godiya.

16 Bari maganar Almasihu ta zauna a cikinku a yalwace, kuna koyarwa da gargaɗi juna da kowane hikima, kuna raira waƙa da alheri a cikin zukatanku ga Ubangiji, da zabura, da waƙoƙin yabo, da waƙoƙi na ruhaniya.

17 Duk abin da kuke yi, ko ta magana ko a aikace, ku yi duka cikin sunan Ubangiji Yesu, kuna gode wa Allah Uba ta wurinsa.

Ubangijinmu Yesu Kiristi yana farin ciki sa’ad da muka yabe shi, muka ɗaukaka shi, muka kuma ba shi darajar da ta kamace shi saboda kowace albarkun da ya ba mu, don haka ina gayyatarka ka haɗa da bautar Allahnmu madawwami a cikin ayyukanka na yau da kullun.

Yanzu ina gayyatar ku ku karanta wannan post ɗin don ku ci gaba da jin daɗin bayyanuwar Almasihu Yesu da aiwatar da ayyukan addu'a ga matasa

Yanzu ku ji daɗin wannan audiovisual kayan don jin daɗin ku


Abubuwan da ke cikin labarin suna bin ka'idodinmu na da'a na edita. Don sanar da kuskure danna a nan.

Kasance na farko don yin sharhi

Bar tsokaci

Your email address ba za a buga. Bukata filayen suna alama da *

*

*

  1. Hakkin bayanan: Actualidad Blog
  2. Manufar bayanan: Sarrafa SPAM, sarrafa sharhi.
  3. Halacci: Yarda da yarda
  4. Sadarwar bayanan: Ba za a sanar da wasu bayanan ga wasu kamfanoni ba sai ta hanyar wajibcin doka.
  5. Ajiye bayanai: Bayanin yanar gizo wanda Occentus Networks (EU) suka dauki nauyi
  6. Hakkoki: A kowane lokaci zaka iyakance, dawo da share bayanan ka.