ડેનિલો મોન્ટેરો: જીવનચરિત્ર, ડિસ્કોગ્રાફી, પુરસ્કારો અને વધુ

આ લેખમાં, અમે સંગીતના સૌથી પ્રભાવશાળી કલાકારોમાંના એક, ડેનિલો મોન્ટેરોના જીવન વિશે વાત કરીશું…

બિલી ગ્રેહામ: કુટુંબ, મંત્રાલય, પુરસ્કારો અને વધુ

આદરણીય, બાપ્ટિસ્ટ ઉપદેશક અને મંત્રી, આજે અમે તમને બિલી ગ્રેહામના અદ્ભુત જીવન વિશે જણાવીશું, ઈવેન્જેલિકલ આદરણીય જેણે ઈતિહાસ રચ્યો…

પ્રચાર

બેની હિન: જીવનચરિત્ર, મંત્રાલય અને વધુ

ઘણા પ્રસંગોએ પાદરીઓ, પ્રચારકો, ખ્રિસ્તી મિશનરીઓ વિશે વાત કરવામાં આવે છે અને તે વ્યક્તિ માટે સક્ષમ થવા વિશે કશું જ જાણીતું નથી.