ગેમ્યુસિનો ડ્રોઇંગ

ગેમોસિન શું છે? સુપ્રસિદ્ધ પ્રાણી કે જેને કોઈ જોઈ શક્યું નથી અથવા શિકાર કરી શક્યું નથી

ગેમ્યુસિનો એ એક કાલ્પનિક પ્રાણી છે જે ઘણી સંસ્કૃતિઓની દંતકથાનો ભાગ છે: સ્પેન, પોર્ટુગલ, લેટિન અમેરિકા, ઈંગ્લેન્ડ... ત્યાં પ્રાદેશિક પ્રકારો છે...

પ્રચાર
મેન્ટીકોર

મેન્ટીકોર: એક જ સમયે માનવ, સિંહ અને વીંછી

મેન્ટીકોર, મધ્ય ફારસી મેર્થીખુવાર અથવા માર્ટીઓરા પરથી ઉતરી આવેલ એક શબ્દ છે, જેનો અર્થ થાય છે "માણસ ખાનાર" (જેને માંટીચોરા અથવા માર્ટિકોર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે), તે ભયજનક છે...

રોમન દેવી મિનર્વા ગુરુ અને મેટિસની પુત્રી હતી

રોમન દેવી મિનર્વા: તેણી કોણ છે અને તેણી શું પ્રતીક કરે છે

ઘણી દંતકથાઓ અને પૌરાણિક કથાઓમાં, ગ્રીક અને રોમન સંસ્કૃતિ એક સાથે જાય છે. તો કેટલીક વાર્તાઓ...

હર્ક્યુલસની દંતકથા, તમારે તેના વિશે જાણવાની જરૂર છે તે બધું

ગ્રીક અને રોમન પૌરાણિક કથાઓ પ્રભાવશાળી દંતકથાઓથી ભરેલી છે જે વાચકોને આકર્ષે છે. વાર્તાઓ ટકી રહેવામાં સફળ રહી છે ...

એમેઝોનની દંતકથા, મહાન શક્તિ ધરાવતી સ્ત્રીઓ અને વધુ

ગ્રીક પૌરાણિક કથાઓમાં, અત્યંત કુશળ પાત્રો સાથે લાખો અદ્ભુત વાર્તાઓ છે. એમેઝોને બંધ વર્તુળ બનાવ્યું…

ઇકારસની દંતકથા, ડેડાલસનો ગ્રીક પુત્ર અને ઘણું બધું

ગ્રીક પૌરાણિક કથાઓ ઘણી રસપ્રદ વાર્તાઓ છુપાવે છે જેનો આપણે આજે અભ્યાસ કરી શકીએ છીએ, તેવી જ રીતે, તેઓએ આપણા માટે મહત્વપૂર્ણ પાઠ છોડી દીધા છે...

ઇકો અને નાર્સિસસ, એક રોમેન્ટિક દંતકથા અને ઘણું બધું

ગ્રીક પૌરાણિક કથાઓ વિશ્વના મોટા ભાગના દેશોમાં સૌથી પ્રખ્યાત તરીકે દર્શાવવામાં આવી છે અને સાથે…

પેગાસસ, વિશ્વમાં જાણીતો પૌરાણિક પાંખવાળો ઘોડો.

પૌરાણિક કથાઓના કેટલાક પાત્રો તેમની અવિશ્વસનીય વાર્તાઓ માટે પ્રખ્યાત બને છે, અન્ય લોકપ્રિય સંસ્કૃતિનો ભાગ બને છે...