ટોલટેક સંસ્કૃતિના ઔપચારિક કેન્દ્રો

ટોલટેક્સને તેમના આર્કિટેક્ચરના મહાન કાર્યો માટે માન્યતા આપવામાં આવી હતી, હકીકતમાં તેમના નામનો અર્થ માસ્ટર બિલ્ડરો છે. તેના મહાન સ્મારકો…

પ્રચાર

ટોલટેક્સના ઔપચારિક કેન્દ્રોને મળો

ટોલટેક મેસોઅમેરિકન સંસ્કૃતિઓમાંની એક હતી જેણે તેમના સમયમાં સ્થાપત્યને વિકસિત કરવામાં વ્યવસ્થાપિત કર્યું, જે નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું…

ટોલટેક્સની સામાજિક સંસ્થા કેવી હતી?

સ્મારક શિલ્પો અને સ્થાપત્યના અદ્ભુત કાર્યો બનાવવા ઉપરાંત, તેઓને સંસ્કૃતિ અને તેની રચનાના નિર્માતા માનવામાં આવતા હતા...