cal é o tempo

Cal é o tempo?

O tempo atmosférico enténdese como a combinación de diferentes parámetros que inclúen a temperatura, as precipitacións,...