A ’fàs anns an fhacal

Oileanach sìorraidh a’ Bhìobaill agus facal Dhè. Is toigh leam searmonan agus ùrnaighean. Cultar creideamh, anns na h-amannan sin tha e nas fheumaile na bha e a-riamh.