Τι είναι ο ανθρωπολόγος;

Μουσείο Ανθρωπολογίας

Οι ανθρωπολόγοι ειδικεύονται σε πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής ανθρωπολογίας, της φυσικής ανθρωπολογίας, της γλωσσικής ανθρωπολογίας, της κοινωνικής ανθρωπολογίας, ακόμη και της αρχαιολογίας. Αυτοί οι κλάδοι μοιράζονται ομοιότητες με άλλες κοινωνικές επιστήμες όπως η κοινωνιολογία και η ιστορία.

Αν θέλετε να μάθετε τι είναι ο ανθρωπολόγος, τι κάνει και ποιοι τύποι ανθρωπολόγων υπάρχουν, τότε θα σας πούμε περισσότερα.

Τι είναι η ανθρωπολογία;

Τι είναι η Ανθρωπολογία

Η ανθρωπολογία είναι μια από τις κοινωνικές επιστήμες, που εστιάζει σε κατανοήσουν και εξηγήσουν τους ανθρώπινους πολιτισμούς και κοινωνίες μέσα στο χρόνο και την ιστορία. Ως μέρος των προσπαθειών της για κατανόηση της ιστορίας, η ανθρωπολογία μελετά διαφορετικά πολιτισμικά συστήματα και γλώσσες. Εξετάζει επίσης πώς αυτά τα πολιτισμικά συστήματα είναι παρόμοια και διαφορετικά μέσα από μια κοινωνική, βιολογική και εξελικτική προοπτική.

Οι ανθρωπολόγοι ειδικεύονται σε πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής ανθρωπολογίας, της φυσικής ανθρωπολογίας, της γλωσσικής ανθρωπολογίας, της κοινωνικής ανθρωπολογίας, ακόμη και της αρχαιολογίας. Αυτοί οι κλάδοι μοιράζονται ομοιότητες με άλλες κοινωνικές επιστήμες όπως η κοινωνιολογία και η ιστορία. Στην πραγματικότητα, εργάζονται σε εκπαιδευτικά σχολεία, κυβερνητικούς φορείς, ερευνητικά κέντρα και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Το έργο του επικεντρώνεται στην ακαδημαϊκή έρευνα για την προώθηση του κλάδου του με στόχο την επίλυση ανθρώπινων προβλημάτων.

Καθήκοντα ανθρωπολόγου

Οι ανθρωπολόγοι το κάνουν συχνά κοινές λειτουργίες Επόμενο. Παρακάτω τα ομαδοποιούμε και εξηγούμε συνοπτικά για αυτά:

 • Διερευνούν τα οικονομικά, δημογραφικά, κοινωνικά, πολιτικά, γλωσσικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά διαφορετικών κοινωνικών ομάδων για να κατανοήσουν καλύτερα πώς διαφέρουνΤο κάνουν με τους εξής τρόπους:
  • Μέσα από συνεντεύξεις, έγγραφα και παρατηρήσεις, καταλήξτε σε συμπεράσματα συλλέγοντας πληροφορίες.
  • Προσδιορίστε πολιτιστικές πεποιθήσεις και πρακτικές που επηρεάζουν πρωτίστως την υγεία και την πρόσβαση σε πρωτογενείς υπηρεσίες
  • Εξετάζουν και συλλέγουν αντικείμενα και υπολείμματα αρχαίων πολιτισμών, προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα τους προγονικούς πολιτισμούς. Εφαρμόζουν επίσης συστημικές τεχνικές ώστε οι πληροφορίες που συλλέγονται να είναι ακριβείς.
  • Εξηγήστε την πολιτιστική ανάπτυξη, τη γλώσσα, τις πρακτικές, τις πεποιθήσεις, τα φυσικά χαρακτηριστικά και την προέλευση των διαφορετικών ανθρώπινων κοινωνιών.
 • Είναι υπεύθυνοι για την παρουσίαση των ευρημάτων σε εκθέσεις σε ένα γενικό και εξειδικευμένο κοινό, έτσι ώστε:
  • Οι κανόνες της ανθρωπολογίας πρέπει να είναι σε θέση να περιγράφουν και να προβλέψουν την ανθρώπινη συμπεριφορά και ανάπτυξη.
  • Τα αρχεία περιέχουν πληροφορίες που περιγράφουν και αναλύουν κοινωνικά πρότυπα και διαδικασίες.
  • Κυβερνητικές οντότητες, ιδιωτικοί οργανισμοί και άλλα ιδρύματα ζητούν τη συμβουλή ανθρωπολόγων για τη δημιουργία προγραμμάτων, τον σχεδιασμό κοινωνικών πολιτικών και άλλα.
  • Προωθήστε τα ερευνητικά αποτελέσματα παρουσιάζοντας εργασίες σε συνέδρια ή δημοσιεύοντάς τες.
 • Οι ομάδες κοινωνικής ανάπτυξης απαιτούν διαδικασίες παρέμβασης για να αναπτυχθούν. Εδώ μπαίνουν οι ανθρωπολόγοι:
  • Ως ειδικοί στο σχεδιασμό και την οικονομική ανάπτυξη, συνεργάζονται για την επίτευξη των στόχων τους.
  • Εφαρμόζουν τις γνώσεις και τις πεποιθήσεις τους για το περιβάλλον σε διαφορετικούς πολιτισμούς σε έργα διαχείρισης πόρων.
  • Τα προβλήματα ασφάλειας των τροφίμων μπορούν να εντοπιστούν εξετάζοντας την παραγωγή, τη διανομή και την κατανάλωση τροφίμων.

Ειδικότητες Ανθρωπολογίας

Ειδικότητες Ανθρωπολογίας

Η ανθρωπολογία υποδιαιρείται σε κατηγορίες και με τη σειρά της η καθεμία είναι υπεύθυνη για μια συγκεκριμένη λειτουργία. Εδώ θα αναφέρουμε τα πιο συνηθισμένα:

 • Ιατροδικαστική ανθρωπολογία. Αυτός ο κλάδος, χάρη στην τηλεοπτική σειρά, είναι σίγουρα ο πιο γνωστός. Είναι επιφορτισμένοι με τη συνεργασία με τις αστυνομικές δυνάμεις προκειμένου να βοηθήσουν στον εντοπισμό νεκρών ή αγνοουμένων.
 • Φυσική ή βιολογική ανθρωπολογία. Αποστολή του είναι να μελετήσει τις αλληλεπιδράσεις του ανθρώπου με τη φύση και τις βιολογικές διεργασίες. Και με τη σειρά τους, πώς αυτά επηρεάζουν τους ανθρώπινους πληθυσμούς.
 • πολιτισμική ανθρωπολογία. Μελετά τους πολιτισμούς και εστιάζει, κυρίως, στη διατήρηση των μειονοτήτων ή των αυτόχθονων πολιτισμών μπροστά στην πίεση της παγκοσμιοποίησης.
 • γλωσσική ανθρωπολογία. Μελετά και ερμηνεύει την εξέλιξη των διαφορετικών γλωσσών, στο πλαίσιο της ανθρώπινης ανάπτυξης και της γενετικής του κάθε ατόμου.
 • ιατρική ανθρωπολογία. Μελετά πώς ερμηνεύεται σε κάθε πολιτισμό, υγεία γενικά, ασθένειες και πώς να ενεργήσει σε αυτές τις περιπτώσεις και τι βοήθεια υπάρχει.
 • αστική ανθρωπολογία. Βασίζεται στον πολεοδομικό σχεδιασμό και την αναδιοργάνωση με σκοπό τη βελτίωση της κοινωνικής συνύπαρξης. Για παράδειγμα, είναι αρμόδιο για τον σχεδιασμό για τη δημιουργία πάρκων σε γειτονιές, μεταξύ άλλων αστικών περιπτώσεων.
 • ανθρωπολογία του φύλου. Βασίζεται στη δημιουργία και υποστήριξη πολιτικών για την πρόληψη της έμφυλης βίας.

Ανθρωπολόγος που αλληλεπιδρά με αυτόχθονες πληθυσμούς.

Όχι μόνο αρκεί να σπουδάσεις και να πάρεις πτυχίο, αλλά για να γίνεις καλός ανθρωπολόγος είναι σχεδόν πιο σημαντικό να τονίσεις τις ακόλουθες δεξιότητες:

 • κρίσιμη ικανότητα
 • Υποστήριξη και σεβασμός της πολιτισμικής πολυμορφίας
 • Να έχει γνώση εθνογραφικών και ερευνητικών εργαλείων.
 • Καλές δεξιότητες επικοινωνίας τόσο στον γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο.
 • Προορατική στάση όταν εργάζεστε με διεπιστημονικές ομάδες.
 • Ικανότητα διαχείρισης της πίεσης που προκαλείται από το άγχος.

Επαγγελματικές εκδρομές Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας Ανθρωπολογίας

Ένας πτυχιούχος ανθρωπολογίας μπορεί να προσληφθεί τόσο από δημόσια όσο και από ιδιωτικά ιδρύματα. Αν και Οι περισσότερες από τις ευκαιρίες εργασίας που είναι γνωστές για έναν ανθρωπολόγο είναι αυτές που σχετίζονται με την επιστημονική διάδοση, την έρευνα και τη διδασκαλία, υπάρχουν και άλλοι τομείς εργασίας όπως:

 • Συμβουλές, τόσο από κρατικούς όσο και από ιδιωτικούς οργανισμούς.
 • Διατήρηση της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς.
 • Διαχείριση Μουσείου.
 • Διαμεσολάβηση μεταξύ αυτοχθόνων κοινοτήτων και κυβερνήσεων.
 • Ανάλυση της τρέχουσας πολιτικής.
 • Διαχειριστής και προγραμματιστής πολιτικών μετανάστευσης.

Ελπίζω ότι με αυτές τις πληροφορίες γνωρίζετε τι είναι ανθρωπολόγος και αν σκέφτεστε να σπουδάσετε ανθρωπολογία, θα σας χρησιμεύσει ως ένας μικρός οδηγός.


Το περιεχόμενο του άρθρου συμμορφώνεται με τις αρχές μας συντακτική ηθική. Για να αναφέρετε ένα σφάλμα κάντε κλικ Aquí.

Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει

Αφήστε το σχόλιό σας

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

*

*

 1. Υπεύθυνος για τα δεδομένα: Πραγματικό ιστολόγιο
 2. Σκοπός των δεδομένων: Έλεγχος SPAM, διαχείριση σχολίων.
 3. Νομιμοποίηση: Η συγκατάθεσή σας
 4. Κοινοποίηση των δεδομένων: Τα δεδομένα δεν θα κοινοποιούνται σε τρίτους, εκτός από νομική υποχρέωση.
 5. Αποθήκευση δεδομένων: Βάση δεδομένων που φιλοξενείται από τα δίκτυα Occentus (ΕΕ)
 6. Δικαιώματα: Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να περιορίσετε, να ανακτήσετε και να διαγράψετε τις πληροφορίες σας.