Ανθρωπολόγος

Τι είναι ο ανθρωπολόγος;

Οι ανθρωπολόγοι ειδικεύονται σε πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής ανθρωπολογίας, της φυσικής ανθρωπολογίας, της γλωσσικής ανθρωπολογίας, της κοινωνικής ανθρωπολογίας…