Creciendo en la Palabra

Od nejútlejšího dětství jsem cítil hluboké spojení s duchovními naukami. Moje duše našla útočiště v posvátných písmech a od té doby se věnuji studiu Bible a šíření Božího slova. Každý verš a každé podobenství byly jako semena zasazená do úrodné půdy mého srdce, rostla a kvetla v neochvějné víře. Kázání je můj denní chléb; V nich nacházím moudrost a útěchu. Modlitby jsou mostem, který mě spojuje s božským, důvěrným dialogem se Stvořitelem, který posiluje mého ducha. V těchto časech nejistoty, kde se zdá, že se stíny prodlužují, držím pevně pochodeň víry, abych osvětlil cestu těm, kdo hledají naději. Pěstování víry není jen aktem osobní oddanosti, ale také službou společenství. Je to sdílení tepla božského slova ve světě, který často působí chladně a pusto. Proto se věnuji výuce, vedení a inspiraci ostatních, aby našli svou vlastní duchovní cestu, protože ve víře nacházíme sílu čelit životním výzvám a příslib lepších zítřků.